Koninkrijk Mauretania en Numidia

De Berbers of Imazighen hadden een aantal belangrijke koninkrijken in Noord-Afrika gesticht die vele eeuwen oud waren. In de Romeinse Oudheid wordt in de 3e eeuw v.Chr. voor het eerst verslag gedaan van de koninkrijken Mauretania en Numidia. De oorsprong van deze koninkrijken schijnt veel ouder te zijn, alleen ontbreken de schriftelijke bronnen om dit te ondersteunen.

Het Mauretaanse koninkrijk, waarschijnlijk een verzameling Berberse stammen, omvatte het gebied van centraal Algerije tot aan de Atlantische oceaan. En werd ten noorden begrensd door de Middellandse Zee en ten zuiden door het Atlasgebergte. De bewoners van dit gebied werden de Mauri genoemd. Het officiële begin van het Mauretaanse koninkrijk volgens schriftelijke bronnen is het jaar 204 v.Chr. met Baga als eerste koning. Het lukte dit koninkrijk om decennia lang neutraal te blijven in een gebied dat omringt werd door de conflicten tussen de Carthaagse en Romeinse mogendheden. Deze neutraliteit suggereert enigszins dat Mauretania over een zekere mate van macht en ontwikkeling beschikte, omdat het behouden van zo een positie bijna onmogelijk is zonder economische middelen. Pas rond 40 n.Chr. werd Mauretania geannexeerd door de Romeinen die hetzelfde gebied in 285 n.Chr. weer zouden verlaten.

Ten oosten van de grens met Mauretania was er het Numidische koninkrijk, oftewel Numidia. Het omvatte in een bepaalde periode een groot deel van Algerije en kleine delen van Tunesië en Libië. Dit gebied bestond uit twee grote Berberse stammen: de Massylen in het oosten en de Masaesylen in het westen. Deze bewoners werden Numidiërs genoemd wat een Latijnse interpretatie is van het Oude Griekse woord Nomás, wat nomaden betekent. Het begin van dit koninkrijk is enigszins in kaart te brengen door naar het moment van vereniging van het westen met het oosten te kijken. De Tweede Punische Oorlog (218-201 v.Chr.) speelt hierbij een grote rol. De eerste koning van de Massylen, Masinissa, sloot in 206 v.Chr. een bondgenootschap met Rome terwijl Syphax, de Masaesylische koning, zich aansloot bij Carthago. Na de definitieve overwinning van Rome op Carthago in 202 v.Chr. kreeg Masinissa ook het territorium van de Maseasylen en stichtte hij het koninkrijk Numidia. Dit gebied zou nog tot 46 v.Chr. onafhankelijk blijven, waarna het door de Romeinen werd geannexeerd.

Het gebied noordwest Afrika zou nog vele eeuwen onder het bewind staan van Rome en later het Byzantijnse rijk. Pas in het jaar 647 kwam daar echter verandering in door de opkomst van de islam in noord Afrika.
Wikipedia