De Feniciërs

Marokko staat al heel lang in contact met de buitenwereld. Vanaf de 7de eeuw v.Chr. dreven Fenicische kooplieden uit Libanon (en later uit Carthago bij Tunis) handel op de kusten van Marokko. De Feniciërs stichtten eerst landingsplaatsen op weg naar  Spanje, later handelsnederzettingen aan de kusten, zoals in het tegenwoordige ‘Tanger, Melilla, Ceuta en aan de monding van de Bou Regreg en bij Larache aan de monding van de Loukosrivier. De Feniciërs trokken door de Straat van Gibraltar en onderzochten de mogelijkheid van nieuwe nederzettingen op de Atlanti sche kust. Essaouira en Agadir werden onder andere geschikt bevonden voor het stichten van een handelspost.

Berbers traden als soldaten in dienst van Carthago, dat op zijn beurt de wijnstok en de olijfboom in Marokko invoerde. Deze grootste metropool van de oudheid ruilde in Marokko glas, aardewerk, kledingstukken en parfum tegen graan, olie, huiden en ivoor. Van de Carthaagse aanwezigheid resten tegenwoordig graven, munten, aardewerk en stenen met inscripties.

Wikipedia