De Vandalen

Vanaf de 3de eeuw raakte de Romeinse provincie in verval. Hiervan profiteerden de Vandalen, die in 429 onder leiding van hun koning Geiserik van Spanje overstaken naar Noord-Afrika. Ze verjoegen de Romeinen en ondernamen plundertochten door het land. De Vandalen waren op hun beurt door de Visigoten uit Spanje verjaagd. Het West-Romeinse Rijk met Rome als hoofdstad stortte in 476 ineen. Het Oost­ Romeinse Rijk met het huidige lstanbul, dat toen Byzantium heette, bleef nog eeuwenlang bestaan. De Byzantijnen verjoegen de Vandalen uit Marokko met als doel het oude rijk in ere te herstellen. Uiteindelijk zouden de christelijke Byzant ijnen nooit verder komen dan Tanger en Ceuta, van waaruit zij handel dreven met het binnenland.

De Vandalen zijn een Germaans volk die tot de Lugii groep behoren. Ze leefden oorspronkelijk in het Midden-Oder-gebied (een gebied in het huidige Polen en Duitsland). Ze bestonden uit de Asdingen en de Silingen. Later maakten zij deel uit van de Gotische Volkenbond, met wie zij invallen deden in het Romeinse rijk.
De hoofdmassa van de Vandalen trok in het begin van de 5e eeuw naar het westen, onder leiding van hun koning Godegisel. Ze staken in 406 de Rijn over onder Gunderich en vestigden zich in Gallië. De Visigoot Wallia vernietigde in 416 de Silingen, en drong de Asdingen terug naar Gallië. In 428 drongen zij onder leiding van Geiserik echter weer door tot aan de zuidkust en staken de Middellandse Zee over.Ze stichtten in 439 het Rijk der Vandalen op de Noordkust van Afrika, na de verovering van Carthago. Van hieruit deden zij herhaandelijk aanvallen op het Romeinse rijk. In 455 plunderden zij zelfs Rome.
Wikipedia