SHOEFF BLOG

Shoeff blog is een onderdeel van het project genaamd ‘Verkenning van de Marokkaanse roots’. Ik heb dit project opgezet om de roots van de Marokkaanse cultuur en identiteit beter bekend te maken bij het publiek, met name bij de jeugd. Door historische gebeurtenissen en culturele aspecten goed en overzichtelijk in beeld te brengen hoop ik dit te kunnen realiseren. In de toekomst zullen er om die reden meerdere onderwerpen belicht worden op deze website.

Verkenning van de Marokkaanse roots

Geschiedenis van Marokko

Om de geschiedenis van Marokko beter te kunnen begrijpen is het belangrijk om de ‘sleutelgebeurtenissen’ op een rij te kunnen zetten, aangezien deze gebeurtenissen de geschiedenis hebben gevormd. Met behulp van een tijdbalk worden deze historische ontwikkelingen in vogelvlucht uiteen gezet. Deze tijdbalk verhaalt in kleine stukjes tekst de belangrijkste gebeurtenissen, beginnend bij het ontstaan van de Berberse (Imazighen) beschaving en eindigend in het Marokko van de 20e eeuw.
Zie tijdbalk

Kroniek van de 20ste eeuw t/m 1956

De Kroniek van de 20ste eeuw toont de belangrijkste gebeurtenissen van deze eeuw in hun historisch perspectief: naast politieke en militaire ontwikkelingen staan wetenschap, religie, sport en kunst. Als naslagwerk voor de twintigste eeuw geeft de Kroniek antwoord op vragen.
Zie tijdbalk

Het Arabische alfabet

Het Arabische alfabet omvat 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven met uitzondering van de cijfers, die van links naar rechts wordengenoteerd. Meerbladige uitgaven gaan van achter naar voren. In tegenstelling tot het Latijnse schrift zijn de lettervormen in het Arabisch afhankelijk van de plek waar ze zich in een woord bevinden. Iedere letter heeft dan ook vier verschillende schrijfvormen, afhankelijk of de letters in het begin, het midden, het einde van een woord of in geïsoleerde vorm voorkomt. Het schrift wordt met een aantal kleine aanpassingen ook gebruikt om o.a. het Farsi, Urdu en Dari weer te geven.
Lees meer

Al-Andalus

In 710 wordt de Arabieren gevraagd om tussenbeide te komen in een twist onder de Visigoten. In 711 slaagt Tarik ibn Zijad erin om, met hulp van Berbertroepen, een heel stuk te veroveren. Binnen tien jaar is enkel het noorden, Asturië, nog in handen van de Visigoten. De Moren herdoopten “Andalusië” tot Al-Andalus.  In 756 roept de Arabische leider Abd al-Rahman I, naar eigen zeggen een telg uit de zes jaar eerder ten val gekomen dynastie der Omajjaden, zichzelf uit tot emir van het onafhankelijke emiraat van Córdoba. In 785 begon men met de bouw van de Mezquita in Córdoba, een grote moskee.
Zie tijdbalk